Behå-kunskap på universitetsnivå

Universitetet i Portsmouth, England har forskat om bröst och behåar i elva år. Forskningsgruppen för brösthälsa har nu nått en position där man tror sig kunna göra verkliga framsteg i utvecklingen av behåar. Gruppen har sedan 2005 utvecklat en egna testmetoder för för att mäta hur effektiva behåar egentligen är.

En övervägande del av all forskning inom området har utförts just här och universitetet samarbetar idag med flera underklädesmärken för att ge deras modeller vetenskapliga belägg.

– Vetenskaplig testning borde vara en grund i all produktutveckling. Vi måste förstå behoven för produkten innan vi kan göra en lyckad design som möter de behoven, säger professor Joanna Scurr.

Har du vägarna förbi Portsmouth så ordnar de också workshopar för den som är intresserad av att lära sig mer om sina bröst och sin behå.