Skatteavdrag för skäddare?

Våra inköp av kläder har ökat dramatiskt under senare år och klädberget bara växer. Varje år slängs i genomsnitt 8 kilo textilier per person i soporna. Hur kan konsumenterna informeras om kopplingen mellan kläder och miljöpåverkan? I en rapport från Högskolan i Borås försöker men reda ut begreppen.

– Det finns ett gap mellan den uttalade omtanken om miljön och hur man agerar när man köper kläder, säger Daniel Hjelmgren är en av forskarna bakom rapporten. Gapet tycks vara störst i gruppen yngre konsumenter, även om många unga deltog vid en klädbytardag och de anstränger sig hårt för att agera miljövänligt, till exempel genom att nästan uteslutande handla kläder på second hand.

Bland rekommendationerna i rapporten finns även tankar om mer information till allmänheten kring hur välgörenhetsorganisationer fungerar, men även hur textilier kan återanvändas efter att de avtjänat sitt syfte som någons jeans, gardiner eller underkläder. Rapporten visar också att många fortfarande tycker att det är lite ofräscht att handla second hand och där skulle butikerna kunna ordnas på ett sätt som gör dem mer attraktiva.

– Bland slutsatserna ser vi även att konsumenter inte kopplar kläder till källsortering på samma sätt till exempel burkar och flaskor. Det behöver vi ändra på, säger Karin M Ekström.

– En annan slutsats är att folk inte alltid vet vad de ska göra av kläder de inte längre vill ha, säger Nicklas Salomonson. Återkommande kampanjer av typen ”panta mera” tror vi skulle kunna hjälpa till att få folk att agera mer miljövänligt. Det behövs även åtgärder som möjliggör för konsumenter att kunna agera, till exempel genom att vid sidan av insamlingskärl för hela kläder. Målet är att inga kläder överhuvudtaget ska slängas i soporna.

– Ett problem i allt det här är att det är billigare att köpa nytt än att laga det man redan har. Kanske skulle skatteavdrag för skräddare vara ett förslag? säger Daniel Hjelmgren.

Fakta
Klädkonsumtionen ökade med 53 % under perioden 1999-2009. Varje person konsumerar ca 15 kilo textilier (kläder och hemtextil) per år och av dem slängs ca 8 kilo i hushållssoporna.