Farliga kalsonger från Salming

Svarta underkläder är mycket populärt men att dom kan innehålla farliga kemikalier är inget man förväntar sig. Det är just färgningen som ge problem eftersom många kemikalier används i processen

Råd & Rön testade svarta kalsonger och trosor efter olika kemikalier och det visade det sig att ett par kalsonger från Salming innehöll skyhöga halter av ett förbjudet ämne.

Salming Underwear har nu tagit bort den testade kalsongen Short boxer ur sortimentet men den kan finnas kvar ute i butiker

“Textil & Läderlaboratoriet har tidigare testat våra produkter, och då har kalsongerna fått godkända resultat. Men då ert test visar något annat har vi ändå beslutat att plocka bort den kalsong ni testat ur vårt sortiment.
säger Kristina Hermansson, marknadschef på Salming Underwear, till Råd & Rön

Det är förekomsten av NPE (nonylfenol och nonylfenoletoxilat) som kraftigt översteg gränsvärdet i testet. NPE används som tvätt- och rengöringsmedel vid textilframställning och är mycket giftiga för vattenlevande organismer.

“Jag är förvånad över att företagen själva inte testar detta kontinuerligt.
kommenterar miljöminister Lena Ek.