Svenska kvinnor missnöjda med sina underliv

Fyra av tio svenska kvinnor skäms eller har skämts över sitt underliv och hela 20 procent säger sig vilja ändra utseendet på det.

I en landsomfattande undersökning, på uppdrag av Libresse, säger var tredje kvinna ha känt sig generad över att visa sitt underliv för en partner. 15 procent har till och med känt behov av att be om ursäkt för sitt underliv i en intim situation. 

Varje kvinnas underliv är perfekt.

– Samhällets utseendefixering i kombination med att vi inte pratar om våra underliv har med största sannolikhet bidragit till att kvinnor ofta har en snedvriden bild av sitt underliv. Det måste vi ändra på! Det finns inte ett underlivsideal – alla vulvor är unika och varje kvinnas underliv är perfekt, säger Jenny Smith marknadsansvarig för Libresse.

Samtidigt som många skäms och har dålig självkänsla på grund av underlivet uppger nästan var fjärde i undersökningen att de aldrig har tittat på sitt underliv i en spegel. Över hälften av kvinnorna anser dessutom att de inte fått tillräckligt med utbildning och information kring den kvinnliga underlivsanatomin.

– Att så många saknar kunskap tyder på att ämnet får för lite utrymme i skolan. Vi måste öka kunskapsnivån och bryta tystnaden kring det kvinnliga könet. Vi måste bryta föreställningen om att det finns ett idealt underliv, säger Jenny Smith.

Resultat från undersökningen

  • 42 % säger att de skäms, har skämts eller känt sig generade för sitt underliv. Bland 18-24-åringarna är motsvarande siffra 68 % och bland 25-34-åringarna 51%. 
  • Var femte i undersökningen svarar att de önskar ändra utseendet på sitt underliv. 18-24-åringarna har återigen den högsta siffran där 41% skulle ändra utseendet på sin vulva om de hade möjlighet. 
  • Var tredje (32 %) uppger att de har känt sig generade över att visa upp sitt underliv för en partner och 15 % uppger t o m att de känt ett behov av att be om ursäkt för sitt underliv.
  • 43 % av kvinnorna i tycker inte att deras underliv/vulva motsvarar idealet. I åldrarna 18-24 är siffran så hög som 61%.
  • 45 % upplever det som pinsamt att prata om underlivet med sina vänner. Nästan lika många (44 %) har skämts för att visa sitt underliv för en doktor, gynekolog eller vän.
  • 20 % har någon gång skjutit upp, avbokat eller undvikit en läkartid rörande underlivet på grund av att det känts obekvämt.