Stötande, för sexig eller bara kul?!

Du har sett reklamen för AXE med fallande änglar i svensk TV ett tag men i Syd Afrika har den förbjudits.

Det hela började med att en kristen man anmälde reklamen för att antyda att änglar skulle försaka Gud för en man med en bra deodorant. När den Syd Afrikanska reklamkommittén tog upp ärendet så biföll man med: “Problemet är inte att änglar används i reklaminslaget, utan snarare att de ses kunna åsidosätta sin himmelska status för jordiska begär. Detta är något som troligen kommer verka stötande på kristna på det sätt som anmälan gör gällande.”

Vad tycker du?

Här är den långa versionen av AXEs reklamfilm (i Syd Afrika kallas deon Lynx)